Teknik- och designansvarig Tvärbanan Kistagrenen

Den 12 november bir en dag att minnas. Jag ser mycket fram emot att börjar arbeta i uppdraget som Teknik- och designansvarig för Tvärbanan Kistagrenen.

Bakgrund

När jag lämnade SL och Trafikförvaltningen på SLL i maj 2013 avslutades en anställning som påbörjades sommaren 2001. Efter nästa tolv år ville jag pröva på något annat.

När jag efter en lyckad samordnad upprustning, modernisering, ibruktagande och överlämning av tunnelbanans Hagsätragren hösten 2011 blev tillfrågad av den då tillförordnade chefen för SL:s projektkontor vad jag ville göra härnäst stod valet mellan en roll som ansvarig för ombyggnaden av tunnelbanans depåer i samband med modernisering av röda linjen eller nästa etapp av tvärbanan utbyggnad. Jag motiverade mitt val av Kistagrenen med att jag som väg- och vattenbyggare med inriktning på trafikens infrastruktur under flera år haft som målsättning att jobba med ett nybyggnadsprojekt. Under tio år har jag som projektledare varit med om att upprusta samtliga trafikdepåer i tunnelbanan, röda linjen mellan Liljeholmen och Fruängen, gröna linjen mellan Skärmarbrink och Farsta Strand samt mellan Gullmarsplan och Hagsätra. Jag har även hunnit med att vara samordnare av samverkan fordon/bana och hanterat buller- och vibrationsfrågor. Nu var jag redo för ett nybyggnadsprojekt. Parallellt med uppdraget som projektledare för Kistagrenen var jag även projektledare för en idéstudie och en förstudie av Hässelbygrenen samt delprojektledare för tekniska studier i åtgärdsvalsstudie för kapacitetsstark kollektivtrafik till nordost.

Under mina år som projektledare för Kistagrenen stötte vi på några motgångar. Tidigare hade jag alltid jobbat med projekt som var prioriterade, men nu hade Kistagrenen efter den godkända förstudien i augusti 2011 hamnat lite vid sidan av och fick inte plats i tjänstemannaförslaget till ny investeringsbudget för åren 2014-2018. Men något var på gång. På spårvagnsstädernas höstkonferens 2012 stötte jag för första gången på uttrycket ”spårvägen som ett stadsutvecklingsprojekt”, och det var Malmö Stads projektledare för spårvägsutredningarna i Malmö, Daniel Svanfelt som yttrade det. Jag gillar uttrycket och jag använder det ofta när jag vill understryka betydelsen av en utveckling av spårvägar som en integrerad del av stadens utveckling.

Vad innebär då rollen som Teknik- och designansvarig i Tvärbanan Kistagrenen?

Syfte och roll i organisationen

Teknik- och designansvarig ingår i programledningen för Kistagrenen. Uppdraget innebär ett helhetsansvar för att spårvägsutbyggnadens utformning och funktionaliteter uppfyller programmålen. I helhetsanasvaret ingår att samordna såväl estetisk som teknisk utformning: ”Spårvägens stadsmässighet prioriteras gällande utformning och gestaltning.”

Programmet kommer att omfatta ett antal genomförandeprojekt som ansvarar för framtagande av bygg- och installationshandlingar samt genomförandet av entreprenader. Projekteringsarbetet styrs av projektens projekteringsledare. Teknik- och designansvarig har det övergripande ansvaret för att de tekniska och gestaltningsmässiga kraven tydliggörs, samordnas och tillgodoses i projekteringen.

Mål för uppdraget

Målen med uppdraget är:

 • Säkerställa att spårvägens stadsmässighet prioriteras gällande utformning och gestaltning och på ett kostnadseffektivt sätt
 • Att bryta ner programmålen i uppföljningsbara mål och krav för programmets olika projekt
 • Säkerställa att leverablerna i programmet utformas så att de bidrar till att uppfylla programmålen och följer programmets övriga baseline.

I rollen ingår att samarbeta med en stor del av programorganisationen, externa leverantörer, samt kravställande enheter.

Ansvar och arbetsuppgifter

Typiska arbetsuppgifter är:

 • Kravhantering
  • Säkerställa systematisk kravhantering i programmet inkl granskningsprocesser
  • vara huvudrepresentant för programmet i beställargruppen (Beställargrupperna på Trafikförvaltningen syftar till att stödja projekt genom att fungera som kommunikationskanal mellan projektorganisationerna och Trafikförvaltningens linjeorganisation. Här fastställs/godkänns och informeras om tekniska och funktionella krav)
 • Ändrings- och konfigurationshantering
  • säkerställa systematisk ändringshantering som omfattar tid, kostnad, kvalitet (HMSQ) och LCC
  • kommunicera krav- och ändringshantering med kravställarna (Trafikförvaltningen, andra anläggningsägare) och berörda i programorganisationen
  • stödja projektens krav- och ändringshantering
  • beställa tekniska utredningar
 • Upphandling av projektering
  • Delta i och leda framtagande av uppdragsbeskrivningar för projekterings- och utredningsuppdrag

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.