Ju mer tunnelbana vi bygger, desto mer bostäder kan ni bygga!

Vid årsskiftet 2014/2015 ska Stockholmsförhandlingen presentera en slutrapport över utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Redan nu föreslår Martin Lindahl en alternativ möjlighet till utbyggnad, främst i nordvästra Storstockholm.

Stockholmsförhandlingens uppdrag delrapporterades den 20 december 2013 och resultatet innebär i korthet en utbyggnad av tunnelbanan från Akalla till Barkarby via en station i Barkarbystaden och en ny linje från Odenplan till Arenastaden men möjlighet till en ytterligare station i anslutning till ett i framtiden utvecklat område kring nuvarande Hagalunds industriområde.

Vidare ska tunnelbanan förlängas från Kungsträdgården till Nacka med stationer i Sofia på Södermalm, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka C och denna förlängning får även en avgrening mellan Sofia och Hammarby kanal som avser att koppla ihop blå linjen med gröna linjen till Hagsätra någonstans mellan Gullmarsplan och Sockenplan. Genom denna koppling får samtliga tunnelbanor max två grenar per ände vilket skapar möjlighet till utökad turtäthet på grenarna.

Nyligen presenterade Emeric Djokos sitt examensarbete där han studerat en ny tunnelbana från Älvsjö via Hagastaden och Arenastaden till Danderyds sjukhus.

Socialdemokraterna lanserade 2013 idén om Lila linjen mellan Hagsätra och Danderyds sjukhus och Miljöpartiet presenterade samma år idén om oranga linjen mellan Älvsjö och Solvalla respektive Universitetet. Skanska tillsammans med Sweco, MTR och Sweco presenterade också under 2013 deras vision om Stockholm 2070 som inkluderade flera olika tunnelbaneutbyggnader.

Alternativa lösningar för Odenplan – Arenastaden

2013 genomförde Stockholms läns landsting (SLL) tillsammans med Trafikverket och nordostkommunerna en åtgärdsvalsstudie för nordostsektorn där det bland annat genomfördes en idéstudie kring tunnelbanans utbyggnad mellan Odenplan och Arninge via Solna, Danderyd och Täby. Man studerade även en förlängning av röda linjen från Mörby Centrum till Täby och Arninge samt en kombination av dessa. Studien av tunnelbanan låg sedan till grund för Stockholmsförhandlingen och inkluderade stationer vid Hagastaden, Solna C, Solna station/Arenstaden/Frösunda, Bergshamra, Danderyds sjukhus, Mörby Centrum, Roslags Näsby, Täby och Arninge.

YIMBY (Yes in my backyard) presenterade 2012 ett förslag till hur Stockholm kan stadsutvecklas och möta den kraftiga befolkningsökningen i länet samtidigt som tidigare stadsbyggnadsmisstag, främst under efterkrigstiden, kan rättas till. Förslaget handlar dels om att konvertera trafikleder till kvartersomgärdade stadsgator, dels att komplettera dagens radiella spårsystem med ett nät med bytespunkter utspridda över hela stadsområdet. En följdeffekt av Lindhagensplanen 2.0 är ett effektivare nät med helt andra pendlingsmöjligheter än idag.

Jag vill presentera en alternativ utbyggnadsmöjlighet av tunnelbanan, främst i nordvästra Storstockholm. Jag vill se ett antal förändringar av den i Stockholmsförhandlingen avtalade utbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden. Jag föreslår att linjen till Arenastaden ska dras via Solna centrum. Den kopplingen kommer bli värdefull vid en förlängning norrut från Arenastaden då möjligheter skapas för Bergshamra att komma närmare övriga Solna. Kopplingen skapar bytesmöjligheter för resande från nordost som då kan byta till blå linje mot Kista och Akalla eller in mot Kungsholmen, city och vidare mot Nacka när förlängningen från Kungsträdgården är klar. Det är olyckligt att man inte insett den potential som bytespunkter har för kollektivtrafikens tillgänglighet, attraktivitet och markvärdestegringar.

Alternativ dragning av tunnelbanan till Arenastaden.
Alternativ dragning av tunnelbanan till Arenastaden. Illustration Mikael Grahn

En dragning via Solna C blir lite längre och kostnaden för en extra station tillkommer. Jag har tillsammans med Mikael Grahn tittat på möjligheterna till stadsutveckling i och kring Solna centrum och tagit fram en principskiss för hur Solna centrum kan utvecklas till en riktig stad och lämna den stämpel av förort med en massa hus i park som staden präglas av idag. Förslaget till stadsutveckling i Solna centrum innebär att vi skapar möjligheter till drygt 1 miljon kvadratmeter BTA, om vi bygger i genomsnitt fem våningar.

Principskiss för stadsutveckling i Solna.  Illustration Mikael Grahn
Principskiss för stadsutveckling i Solna.
Illustration Mikael Grahn

Jag föreslår även att man bygger den i Stockholmsförhandlingen ”hemliga” stationen i anslutning till Hagalunds industriområde (i korsningen Solna Kyrkväg, Solnavägen och Industrigatan). Jag ser gärna att tunnelbanan mellan Hagastaden och Solna centrum i princip byggs som ”cut and cover” under Solnavägen där det är möjligt vilket får den positiva effekten att stationerna hamnar i ett relativt ytligare läge vilket ökar tillgängligheten och minskar den totala restiden. Solnavägen behöver omdanas och utvecklas och i samband med tunnelbanans utbyggnad har man nu ett ypperligt tillfälle. I höst ska Solna påbörja ett utvecklingsarbete för Solnavägen på delen mellan järnvägen och Frösundaleden. SLL:s nya förvaltning för tunnelbanas utbyggnad har påbörjat arbetet med att slutföra den påbörjade systemhandlingen för sträckan Odenplan – Hagastaden och en lokaliseringsutredning för sträckan Hagastaden – Arenastaden. De idéer jag presenterar här kan ses som ett inspel till det arbetet.

Stationsläget i Solna C, så som det redovisas i bilden, ligger i Solnavägen men skulle även kunna placeras närmare befintlig station, tex under ett ombyggt parkeringsdäck. Man skulle även kunna låta den befintliga blå linjen ta över grenen mot Arenastaden vid Solna centrum och linjen från Hagastaden tar över grenen mot Kista/Barkaby för att undvika att tunnelbanan går helt parallellt med pendeltåget mellan Solna station och Odenplan.

I Arenastaden föreslår jag ett stationsläge enligt SLL:s förslag från den 5 juni 2013 där plattformen ligger under järnvägen med en uppgång mot Arenastaden i knutpunkten mellan Målbrons västra landfäste och entrén till Mall of Scandinavia. Den andra uppgången skulle hamna öster om järnvägen mot Frösunda i ett relativt oexploaterat område nära Kolonnvägen.

Förlängning från Hagastaden mot Fridhemsplan och söderut

I det läge den nya förvaltningen för tunnelbanans utveckling befinner sig i för delen Odenplan – Arenastaden vore det bra om vi redan nu kunde utreda möjligheterna att bygga station Hagastaden som en trespårsstation med två plattformar för att i framtiden fortsätta i en dragning söderut till Fridhemsplan, vidare mot västra Södermalm och söderut. I framtiden kan då en gren söderifrån och en gren från Odenplan kopplas samman till en fristående linje, den fjärde tunnelbanelinjen.

Förtätning kring befintliga tunnelbanestationer

Det har under den senaste tiden mest fokuserats på hur tunnelbanan kan byggas ut. Inom den befintliga infrastrukturen för tunnelbanan finns det flera möjligheter till stadsutveckling och förtätning kring befintliga stationer.

Mellan Hallonbergen och Kista finns något som i folkmun kallas för en spökstation, Kymlinge. I Kymlinge planerade staten på 70-talet ett område med statliga verksamheter. Planerna förverkligades dock aldrig. Området ligger i dag delvis inom ett naturreservat men där anser jag Sundbybergs kommun borde tänka om och utveckla Kymlinge till en ny stadsdel.

Den röda linjen har relativt korta stationsavstånd, precis som den gröna linjen, men sträckan Tekniska högskolan – Universitetet är ett undantag. En station i Albano kan skapa bättre kommunikationsmöjligheter för den exploatering som nu planeras och skapa bättre förutsättningar för stadsutveckling.

På Stockholmsförhandlingens hemsida citeras HG Wessberg: “Ju fler bostäder ni bygger, desto mer tunnelbana får ni.”. Jag vill vända på uttrycket och betrakta det från ett annat perspektiv: Ju mer tunnelbana vi bygger, desto mer bostäder kan ni bygga”.

Läs mer på www.stockholmsforhandlingen.se, www.yimby.se och www.sll.se.

Debattartikeln publiceras samtidigt i Samhällsbyggaren 2014-04.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.