Sammanfattning av de 14 principerna för The Toyota Way

Nu påbörjar jag min resa mot mer lärande om Lean-filosofin. Jag använder bloggandet som en öppen anteckningsbok där jag publicerar viktiga tankesätt och principer kring Lean.

De 14 principerna för The Toyota Way så som de (i princip) är publicerade i The Toyota Way av Jeffrey K. Liker:

Princip 1. Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, […]